Priser Faglig Kongress 
  • MNKF Kiropraktorer kr 3 500 

  • MNKF Turnuskandidater (kongress + turnuskurs)  kr 1 600 

  • MNKF Studenter kr 1 350 

  • Kiropraktorer – ikke MNKF kr 5 000 

  • Annet autorisert helsepersonell kr 6 500 

  • Work shop med Melillo torsdag  (kl 19.00-21.00) kr 300 (max 30) 

 

Støtte fra Etter- og videreutdanningsfondet 

Kongressen arrangeres med støtte fra NKFs Etter- og videreutdanningsfond. Støtten er gitt til alle kiropraktorer, uavhengig av medlemskap i NKF. Støtten utgjør kr 1500 for alle norskpraktiserende kiropraktorer og allerede trukket fra kursavgiften. 

Avmelding før 30 dager før arrangementsstart = 100% refusjon
Avmelding før 14 dager før arrangementsstart = 50% refusjon
Avmelding mindre enn 14 dager før arrangementsstart = null refusjon

For å få NKF-pris oppgi bookingkode; 014837

Kurset er godkjent med 16 timer av NKF

NB! Kurset er kun for autorisert helsepersonell